Přihlášení

Zapomenuté heslo

Pravidla programu

 1. Zákaznický program ActiveClub je určen pro zákazníky prodejen a e-shopu Helia Sport. Do tohoto programu se může registrovat jakýkoliv zákazník, který má zájem nakupovat nebo využít služeb prodejen Helia Sport.
   
 2. Členství v ActiveClub možné osobám starším 18 let

 3. Člen programu je držitelem čipové karty nebo karty s čárovým kódem, která opravňuje člena k čerpání výhod programu ActiveClubu.

 4. Nový člen programu je zařazen do úrovně Carbon. Tato úroveň poskytuje členu programu držení čipové karty úrovně Carbon. Držení čipové karty Carbon umožňuje čerpání výhod v podobě slevy z realizovaných nákupů nezlevněného zboží a služeb v prodejnách Helia Sportu nebo e-shopu Helia Sportu ve výši 7 % a slevy ze zlevněného zboží ve výši 2 %.

 5. Člen programu, který dosáhl kumulovaně objem nákupu v prodejnách nebo e-shopu Helia Sportu minimálně ve výši 20.000 Kč, je zařazen do úrovně Titan. Kumulovaný objem nákupů je počítán od dne 1. 11. 2009 do odvolání. Tato úroveň poskytuje členu programu držení čipové karty úrovně Titan. Držení čipové karty Titan umožňuje čerpání výhod v podobě slevy z realizovaných nákupů nezlevněného zboží a služeb v prodejnách Helia Sportu nebo e-shopu Helia Sportu ve výši 10 % a slevy ze zlevněného zboží ve výši 2 %. 

 6. Člen programu, který dosáhl kumulovaně objem nákupu v prodejnách nebo e-shopu Helia Sportu minimálně ve výši 100.000 Kč, je zařazen do úrovně Fosfor. Kumulovaný objem nákupů je počítán od dne 1. 11. 2009 do odvolání. Tato úroveň poskytuje členu programu držení čipové karty úrovně Fosfor. Držení čipové karty Fosfor umožňuje čerpání výhod v podobě slevy z realizovaných nákupů nezlevněného zboží a služeb v prodejnách Helia Sportu nebo e-shopu Helia Sportu ve výši 10 % a slevy ze zlevněného zboží ve výši 2 %. 

 7. Členu programu, který je již držitelem Stříbrné karty s čárovým kódem, umožňuje karta čerpání výhod v podobě slevy z realizovaných nákupů nezlevněného zboží a služeb v prodejnách Helia Sport ve výši 7 % a slevy ze zlevněného zboží ve výši 2 %. Dalšími výhodami, které lze čerpat je získávání active bodů za všechny realizované nákupy v prodejních Helia Sport, čerpání odměn za active body a další výhody zveřejněné provozovatelem programu ActiveClub.

 8. Členu programu, který je již držitelem Zlaté karty s čárovým kódem, umožňuje karta čerpání výhod v podobě slevy z realizovaných nákupů nezlevněného zboží a služeb v prodejnách Helia Sport ve výši 10 % a slevy ze zlevněného zboží ve výši 2 %. Dalšími výhodami, které lze čerpat je získávání active bodů za všechny realizované nákupy v prodejních Helia Sport, čerpání odměn za active body a další výhody zveřejněné provozovatelem programu ActiveClub.

 9. Za každý provedený nákup v prodejnách nebo v e-shopu Helia Sport ve výši 1.000 Kč obdrží člen programu 120 active bodů. Platnost active bodů je 12 měsíců, po uplynutí tohoto období je automaticky ukončna možnost čerpání těchto active bodů (např. 12. 3. 2012 došlo k přírůstku 120 active bodů, platnost těchto active bodů vyprší ke dni 12. 3. 2013, tzn., že tyto active body lze naposledy čerpat ke dni 12. 3. 2013).

 10. Active body může člen programu získat i jiným způsobem, který určí provozovatel programu a zveřejní tento způsob na webu programu ActiveClub.

 11. Za získané active body může člen programu čerpat odměny z aktuální nabídky zveřejněné na webu programu ActiveClub. Provozovatel programu si vyhrazuje právo v případě vyčerpání zásob nebo v případě jiných nepředvídatelných okolností nahradit určité odměny jinými obdobnými odměnami v odpovídající hodnotě.

 12. Odměnu získá člen programu jejím výběrem z nabídky odměn na webu programu ActiveClub. Člen programu provede v nabídce odměn objednání formou výměny za odpovídající počet active bodů.

 13. Objednanou odměnu si člen programu vyzvedne osobně na vybrané prodejně Helia Sportu nebo pokud zvolil způsob doručení poštou, odměnu obdrží poštou. Odměna bude na prodejně připravena k vyzvednutí nejpozději do 7 dnů od objednání. V případě doručení poštou bude odměna odeslána nejpozději do 7 dnů od objednání. Poštovné hradí příjemce formou dobírky při převzetí zásilky.

 14. Nárok na konkrétní odměnu nelze vymáhat soudně. V případě sporu o platnost nároku na odměnu je rozhodující rozhodnutí společnosti HELIA TRADE, spol s r. o. jako provozovatele programu.

 15. Členové programu jsou automaticky účastníky soutěže o nejvyšší dosažený počet active bodů za 1 kalendářní rok za období od 1. 1. do 31. 12.
 16. Člen programu, který získá za období soutěže nejvíce active bodů, vyhrává hlavní cenu v soutěži o nejvyšší dosažený počet active bodů.
 17. Člen programu, který získá za období soutěže druhý nejvyšší počet active bodů, vyhrává druhou cenu v soutěži o nejvyšší dosažený počet active bodů.
 18. Člen programu, který získá za období soutěže třetí nejvyšší počet active bodů, vyhrává třetí cenu v soutěži o nejvyšší dosažený počet active bodů.
 19. Nárok na konkrétní cenu nelze vymáhat soudně. V případě sporu o platnost nároku na cenu je rozhodující rozhodnutí společnosti HELIA TRADE, spol.  s r. o. jako provozovatele programu.

 20. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci HELIA TRADE spol. s r.o. a jejich rodinní příslušníci. Současně jsou ze soutěže vyloučeni i zaměstnanci dodavatelů, kteří se podílejí na realizaci zákaznického programu ActiveClub a aplikací, které slouží k zajištění provozu programu ActiveClub, a jejich rodinní příslušníci.

 21. Zákaznický program platí od 1. 11. 2011 do odvolání.

 22. Členové zákaznického programu budou o aktuálních změnách programu informováni prostřednictvím webu programu na http://activeclub.heliasport.cz a případně jinými komunikačními kanály.

 23. Provozovatel programu si vyhrazuje právo měnit a upravovat pravidla zákaznického programu ActiveClub a převodních koeficientů pro přidělování odměn.

 24. Provozovatel( Helia Trade spol spoll. s  r. o.) shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.
 • Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.
 • Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.
 • Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na shop@heliasport.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

Partneři

Helia Sport

helia-sport-logo Síť specializovaných prodejen a servisů po celé České republice. Výhradní dovozce značky Nordica a Rollerblade do ČR. Ve Ski areálu Kouty provozuje moderní test centrum lyží a snowboardů.

Přejít na web

Ski areal Kouty

kouty-logo Ski areál Kouty je nové lyžařské středisko, které se nachází v chráněné krajinné oblasti Jeseníky, obci Loučná nad Desnou, místní části Kouty nad Desnou umístěné v 1100 m n.m.

Přejít na web